Fångsterna av granbarkborrar var fortsatt hög under 2017 men samtidigt finns en vikande trend. Det visar senaste rapporten från den årliga och långsiktiga övervakningen av granbarkborre som SLU gjort tillsammans med Skogsstyrelsen.

Läs hela nyheten här