Sedan starten 2011 har kunskapssajten HästSverige varit en rik källa för kunskaper om häst. I dag innehåller HästSverige över 800 webbsidor fyllda med aktuell och viktig kunskap om bland annat skötsel, utfodring, skador och sjukdomar, allt baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Nu är det dags att ta nästa steg och lansera webbkursen Bli bäst på häst, med fokus på hästens välfärd.

Läs hela nyheten här