I takt med att sälarna i Östersjön blir fler ställs också fler frågor om hur sälarnas konsumtion av fisk påverkar fiskbestånden. Forskare från SLU har tillsammans med forskarkollegor från Finland, Sverige och Estland undersökt dieten hos gråsäl med ett helt batteri av analysmetoder. Studien visar att olika analysmetoder ger olika resultat, men även att det inte finns någon ultimat metod som ger alla svar.

Läs hela nyheten här