Jordbruks- och skogsmark är de två största landbaserade källorna till den totala belastningen på havet för både kväve och fosfor. Ser man bara till de mänskligt orsakade utsläppen står jordbruket för den största delen följt av utsläpp från avloppsreningsverk.

Läs hela nyheten här