Maten ska räcka åt alla – men kan dagens forskning lösa problemet? En forskargrupp pekar på att studier som inkluderar befolkningstillväxt har minskat stort de senaste 50 åren och studier som handlar om förändrade matvanor ligger konstant lågt. Samtidigt har fokus på produktion av mat ökat. Forskarna bakom artikeln menar att om vi inte tar hänsyn till alla dessa perspektiv missar vi en chans att förhindra svält.

Läs hela nyheten här