Det finns en rik vetenskaplig litteratur om rovdjursangrepp på tamdjur, men tydliga kunskapsluckor om hur dessa ska förebyggas. Bara ett fåtal studier ger vägledning om vilka förebyggande åtgärder som fungerar i praktiken. En vanlig åtgärd som rovdjursavvisande stängsel saknar t.ex. vetenskapligt stöd. Rovdjursförvaltare och forskare måste nu samarbeta för att utvärdera vilka åtgärder som är effektiva, skriver forskare från SLU och Oviedo University i Spanien i tidskriften Scientific Reports.

Läs hela nyheten här