Nu har en ny modell för att uppskatta risken för markpackning orsakad av jordbruksmaskiner kommit ut. På en ny webbplats kan du få hjälp av en simuleringsmodell att beräkna risken för markpackning utifrån maskinegenskaper och markförhållanden.

Läs hela nyheten här