En forskargrupp från SLU, SVA och Uppsala universitet har studerat beteenden hos vildsvin som fångats i en fälla. Resultaten visar att utvärdering av beteende kan påvisa fångstrelaterad stress och bör ingå vid bedömning av fällfångst.

Läs hela nyheten här