Att höja vattennivån i jordbrukets dränerade mulljordar kan vara en bra klimatåtgärd. Den minskning av utsläppen av växthusgaser som ett halverat dräneringsdjup skulle leda till motsvarar mer än 1 procent av de utsläpp som människan orsakar globalt. Det skriver forskare från bland annat SLU i en artikel i Nature. Ett fullständigt återställande av torvmarker är fortfarande det mest hållbara alternativet, men i områden där dikade mulljordar är viktiga för livsmedelsförsörjningen kan en höjning av grundvattennivån minska utsläppen utan att äventyra markens produktivitet.

Läs hela nyheten här