Tio nya forskningsprojekt beviljas medel i Stiftelsen Hästforsknings utlysning inför 2018, varav fyra inom programområdet samhällsvetenskap & humaniora och sex i programområdet veterinärmedicin, husdjursvetenskap & teknikvetenskap. Tre av projekten är samarbeten mellan forskare i Sverige och Norge.  Dessutom får tio pågående projekt fortsatt finansiering.

Läs hela nyheten här