Torktålighet hos höstvete blir viktigare i ett förändrat klimat. Att hitta torktåligt material att förädla ifrån är dock tidskrävande och dyrt. Därför har forskare på SLU med partners utvecklat en kostnadseffektiv metod med automatiserad bedömning av växters egenskaper baserat på billiga kameror.

Läs hela nyheten här