Biobanker är ett viktigt verktyg för att förbättra cancervården i låg- och medelinkomstländer. Dessa arkiv av genetiska data från patienter kan förbättra både förebyggande åtgärder och vård.

Läs hela nyheten här