För att bättre kunna styra materialflöden från skogen till industrin via terminaler behövs nya leveranssystem och affärsmodeller. I framtiden kan multifunktionella terminaler få allt viktigare roller som ett nav i bioekonomin.

Läs hela nyheten här