Kemisk bekämpning av växtsjukdomar i jordbruket har varit normen i decennier, men växande oro för miljöpåverkan och striktare regelverk är på väg att marginalisera denna metod. Istället förväntas biologisk bekämpning och integrerade, specialanpassade metoder ta över. I en ny litteraturstudie från SLU redogörs för denna dynamiska forskningsfront.

Läs hela nyheten här