Den 16:e november arrangerade CBC (Kompetenscentrum för biologisk bekämpning vid SLU), Jordbruksverket och Partnerskap Alnarp en temadag utanför Ängelholm med titeln ”Biologisk bekämpning och framtidens matproduktion”. Deltog gjorde representanter från odlingen, olika myndigheter, företag, forskare och rådgivare.

Läs hela nyheten här