En av vår tids viktigaste frågor är att minska utarmandet av den biologiska mångfalden. I samband med FN:s internationella dag för biologisk mångfald – 22 maj – vill SLU bidra till att uppmärksamma artrikedomens betydelse och hur arterna mår. Här tipsar vi om aktuell kunskap och verktyg om biologisk mångfald. Du hittar också aktiviteter i anslutning till firandet.

Läs hela nyheten här