Hur det står till med den biologiska mångfalden är en av vår tids viktigaste frågor. Förenta nationerna har därför proklamerat 22 maj till internationella dagen för biologisk mångfald. Med anledning av detta visar vi upp bilder från vår forskning.

Läs hela nyheten här