Människans nyttjande av naturresurser innebär ett hot mot ekosystemen och en oåterkallelig förlust av arter. För en förändring krävs att ord omsätts i verkliga åtgärder. Därför tecknar viktiga aktörer i Uppsala län nu hållbarhetslöften för ekosystem och biologisk mångfald, meddelas det i en debattartikel i Upsala Nya Tidning. Bland undertecknarna finns SLU:s rektor Maria Knutson Wedel.

Läs hela nyheten här