Mistra Biotech är ett forskningsprogram som har arbetat i åtta år för att främja användningen av modern bioteknik för ett mer hållbart lantbruk. Vi har gjort detta på en bred basis och bedrivit forskning inom samhällsvetenskap, etik, lagstiftning, växtförädling och djuravel, med ett starkt fokus på tvärvetenskapligt samarbete. Nu har vi sammanställt vår forskning i en slutrapport.

Läs hela nyheten här