Klimatmärkning är ett politiskt styrmedel som kan användas för att påverka konsumenters inköp av livsmedel, och enligt en ny studie tycks de flesta konsumenter inte ha något emot klimatmärkning av köttprodukter. En tredjedel vill dock inte alls veta hur klimatet påverkas av deras inköp, och somliga undviker aktivt klimatmärkningen för att slippa känna att de borde ändra sitt beteende. Det visar en konsumentundersökning gjord av forskare från SLU och Lunds universitet.

Läs hela nyheten här