Kristina Blennow, professor vid Landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU Alnarp, har, som enda svensk, utsetts till medlem i landsbygdsnätverket EIP-AGRISs fokusgrupp New forest practices and tools for adaptation and mitigation of climate change.

Läs hela nyheten här