Bly är giftigt. Användning av blyhaltig ammunition vid jakt motarbetar flera av Sveriges miljömål. Inför blyförbud – nu! Det skriver forskare från bl a Sveriges lant­bruksuniversitet i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Läs hela nyheten här