Boskapshållning är viktigt för livsmedels- och näringsskydd i Afrika söder om Sahara. Det tjänar flera syften och ekonomiskt bidrar det med 20-40% av bruttonationalprodukten för jordbruket (BNP) – i vissa länder upp till 80%.

Läs hela nyheten här