Forskare har länge intresserat sig för en enzymfamilj som kallas caspaser och som visat sig ha stor betydelse för människors hälsa och sjukdomar. De spelar en avgörande roll i att reglera inflammation, programmerad celldöd och andra grundläggande processer i kroppen.

Läs hela nyheten här