Förra hösten visade SLU:s ordinarie fiskövervakning att det var ovanligt gott om småtorsk nära kusten i Bohuslän. Den ovanligt starka rekryteringen 2019 följs nu upp i ett nytt projekt som studerar förutsättningarna för återhämtning av torsken i Västerhavet.

Läs hela nyheten här