Skarvarna blir allt fler både i Sverige och globalt, och deras ökade närvaro skapar konflikt och diskussion om huruvida skarven konkurrerar med fisket och påverkar fiskbestånden. En meta-analys gjord av forskare vid SLU visar en brist hos de hundratals studier som gjorts: det finns få statistiskt bevisade samband mellan skarvens predation och fiskbeståndens utveckling.

Läs hela nyheten här