Paul Kardol, ekologiforskare vid SLU, har tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsbidragen i Europa, ett så kallat ”consolidator grant” från det Europeiska forskningsrådet (ERC). Under de närmaste fem åren kommer Paul Kardol att erhålla drygt 2 miljoner euro från ERC för att undersöka en fråga där det idag inte finns någon samsyn i forskarvärlden: hur och när kommer klimatuppvärmningen att förändra ekosystemens kolomsättning?

Läs hela nyheten här