I regeringens budgetproposition för 2021 finns särskilda satsningar på SLU kopplat till de gröna näringarna. För SLU:s del innebär förslaget bland annat satsningar på ett nationellt skogsskadecentrum, snabbspår för livsmedelsinspektörer och ökade medel till SLU Grogrund.

Läs hela nyheten här