SLU står sig väl i Shanghairankningarna 2021

SLU är ett av världens 300 främsta universitet, enligt den rankning som Shanghai Ranking Consultancy nyligen redovisade. I organisationens ämnesuppdelade rankning, som kom tidigare i år, hamnade SLU högt inom flera områden, framför allt ekologi, jordbruksvetenskaper och veterinärmedicin. Läs hela nyheten här

Mer vilt orsakar problem i städerna

Många viltarter ökar i städerna och urbana livsmiljöer är viktiga för många arter. Men samtidigt som koltrastar och igelkottar är uppskattade inslag i staden kan vildsvin, gäss och kaniner ställa till med problem. En ny SLU-rapport sätter fokus på den kommunala viltförvaltningen, och visar att upplevda problem orsakade av vilt ökar. Det gäller framför allt …

Östersjödagen 2021

Ökande vattentemperaturer är av de utmaningar som Östersjön står inför. Anna Gårdmark, professor på institutionen för akvatiska resurser vid SLU, berättar om varför Östersjön behöver en egen dag och hur livet i Östersjön påverkas av den pågående klimatförändringen. Läs hela nyheten här

Installning i Husdjur 8

Det drar ihop sig till installning och det är också temat för senaste numret av Husdjur. Där besöker vi bland andra Olasgård i Valinge, vars stallrutiner gett dem en plats bland Sveriges 20 högst avkastande besättningar. Läs hela nyheten här

Ny ädellövskog på åkermark blir värdefull livsmiljö för lundväxter

Små bestånd av ädellöv som planteras på åkermark har stort värde för den biologiska mångfalden i utpräglade jordbrukslandskap. Om planteringen har kontakt med äldre skog finns merparten av skogsfloran på plats inom 60-80 år. I planteringar som är helt omgivna av åkermark går det betydligt långsammare, men även sådana skogspartier är värdefulla. Det visar forskare …

Ärftlig defekt hos populär tjur

En genetisk defekt har gjort att röda tjurar med Peterslund i härstamningen tagits ur aveln. Men förra året dök defekten upp igen, via en kanadensisk röd tjur som inte testats. Läs hela nyheten här