Ove Nilsson invald i EMBO

European Molecular Biology Organization (EMBO) har utsett årets nya medlemmar. Ove Nilsson, professor vid Umeå Plant Science Centre (UPSC), är en av de europeiska forskare som hedras för sina forskningsinsatser. Läs hela nyheten här

Svårt nå utsläppsmål för fosfor

Sverige behöver enligt internationella mål minska sitt fosforläckage till Egentliga Östersjön till maximalt 308 ton fosfor per år. Men även om Sverige stoppar alla mänskliga utsläpp, får Sverige svårt att klara målet. Det visar en ny undersökning som SLU deltagit i, inom ramen för konsortiet SMED (Svenska miljöemissionsdata), på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV). …

Rebecka Mc Carthy

Poppel och hybridasp ingår bland Populus-arterna och är bland de mest produktiva trädslagen i Sverige. Intresset för att odla dem har ökat på grund av politiska mål för att öka andelen förnybar energi och att öka andelen lövträdsarter i skogarna. I en ny avhandling från SLU har Rebecka Mc Carthy undersökt hur Populus-arter bäst etableras …

Nya professorer Umeå

Vid SLU installeras i år åtta nya professorer. Fredag den 13 maj föreläser fyra av dessa i P-O Bäckströms sal vid SLU i Umeå. Föreläsningarna är öppna, och kan även följas på webben. De övriga fyra installerades i Uppsala den15 april. Läs hela nyheten här