Färgad LED-belysning påverkade inte kornas mjölkproduktion

Det är välkänt att kor mjölkar bättre när dygnsrytmen bestäms av ett ljusprogram med 16 timmars dagsljus och 8 timmars nattbelysning. Vad ljusets färg betyder har däremot varit dåligt känt, men det finns ett stort intresse för de möjligheter som LED-tekniken ger. Det har bland annat hävdats att blått ljus kan öka kornas aktivitet, men …

Rödingen i Vättern spåras i nytt projekt

Rödingen i sjön Vättern är ett av de mest storvuxna och mest värdefulla rödingbeståndet som finns i Sverige. För att möjliggöra en hållbar framtid för beståndet studeras rödingens rörelser, beteende och överlevnad vid återutsättning i ett nytt forskningsprojekt. Läs hela nyheten här

Nya forskningsrön om spindeltråd – kan snart finnas tillgängligt för industriell användning

Spindeltråd är ett av de starkaste materialen som finns. Forskare har länge försökt att ta fram konstgjord spindeltråd för att använda i exempelvis industrin och för medicinskt bruk. De egenskaper som spindeltråden har gör att den skulle kunna ersätta andra material och därmed ge både bättre hållbarhet och mindre miljöpåverkan. Nu har forskningen tagit ett …

Hund dödad på hunddagis

▸ En hund har sällan för avsikt att döda men det händer. Personalen ska ha rätt utbildning för hundarna. Utredning tillsätts för den attackerande hunden. Läs hela nyheten här

Något ökade kräftfångster i år enligt SLU:s Vätternprognos

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) presenterar nu årets prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och klimatdata för ett antal viktiga skeden i en kräftas liv, allt från romkornets kläckning fram till fångsten och kräftskivan. Läs hela nyheten här

Engångsblöjor med gluten i stället för petroleumbaserade superabsorbenter

Material som kan suga upp mycket stora mängder vätska, i t.ex. blöjor, tillverkas av fossil petroleumolja. Forskare från SLU och KTH har tagit fram vete- och potatisbaserade material som har liknande egenskaper och som kan tillverkas parallellt med framställning av stärkelse och etanol. Nu pågår fördjupade analyser av dessa materials miljömässiga och ekonomiska prestanda. Siktet …