Charles Melnyk, forskare i växtbiologi vid SLU, har tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsbidragen i Europa, ett så kallat Starting Grant från det Europeiska forskningsrådet (ERC). Under de närmaste fem åren kommer Charles Melnyk att erhålla 1,5 miljoner euro från ERC för att utveckla sitt projekt GRASP, som syftar till att kartlägga den molekylära grunden för framgångsrik ympning av växter.

Läs hela nyheten här