Clas Tollin, Sveriges lantbruksuniversitet och Riksarkivet, har fått Olaus Magnus-medaljen, Kartografiska Sällskapets finaste utmärkelse, för sitt arbete med Sveriges äldsta lantmäterikartor.

Läs hela nyheten här