Claudia Köhler, professor vid SLU:s institution för växtbiologi i Uppsala, är en av nio nya ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien. Hon är invald som utländsk ledamot av klassen för biologiska vetenskaper.

Läs hela nyheten här