Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utsett 22 framstående forskare till Wallenberg Scholars, vilket innebär att de får 18 miljoner kronor vardera för fri forskning under fem år. En av dessa är professor Claudia Köhler från SLU:s institution för växtbiologi i Uppsala.

Läs hela nyheten här