Högskolan förstärks för att möta utbildningsbehov och motverka arbetslöshet i coronakrisens spår. SLU får ytterligare tillskott och kan genom satsningen inrätta platser för utbildning till bristyrken och för livslångt lärande.

Läs hela nyheten här