Skonsammare ringmärkning av fåglar, välmående hästar som bidrar till biologisk mångfald och test av hästars viktbärande förmåga. Marie-Claire Cronstedts stiftelse stöttar Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med 607 400 kr till tre projekt där djurens välbefinnande står i fokus.

Läs hela nyheten här