”Det finns allt fler vetenskapliga belägg för att fakta i sig inte är tillräckligt för att övertyga människor som är utsatta för desinformation. Människor måste ´vaccineras´ mot desinformationen, till exempel genom att få förklaringar till varför myten/den falska informationen är felaktig.”

Läs hela nyheten här