De bilder som används idag för att illustrera vattnets kretslopp i utbildning och forskning jorden runt måste skyndsamt uppdateras. De visar ytterst sällan hur människans aktiviteter påverkar kretsloppet och ger därför en missvisande bild, vilket är olyckligt i en tid när de globala vattenproblemen är betydande. Den analysen gör ett internationellt forskarlag i en ny artikel i Nature Geoscience.

Läs hela nyheten här