Vilda däggdjurs förflyttningar är i genomsnitt två till tre gånger kortare i landskap som har modifierats av människan än de är i mer opåverkad natur. Det visar ett internationellt forskarlag i tidskriften Science. Det är första gången det här ämnet har granskats i global skala och för många olika arter samtidigt. Författarna framhäver att resultaten kan ha långtgående konsekvenser för ekosystem och i sin tur för samhället.

Läs hela nyheten här