För femte året i rad märker SLU blåfenad tonfisk i Skagerrak med satellitsändare som gör det möjligt att spåra deras vandringar över Atlanten. Denna sommar har mindre tonfiskar observerats i Skagerrak, vilket ger forskarna hopp om att yngre generationer tonfisk hittat hit.

Läs hela nyheten här