På många håll i världen sjunker grundvattnet eftersom grödorna bevattnas under torra år. Att anlägga dammar är mer hållbart på längre sikt. Men lantbrukare som investerar i en damm kan tjäna mindre pengar än grannar som fortsätter att utnyttja grundvattnet tills alla får vattenbrist. Det kan leda till en katastrof i ett framtida klimat där regnet blir oförutsägbart. Då kan lantbrukarna bli fattigare och har inte längre råd att investera. SLU och Uppsala universitet har med hjälp av modeller undersökt olika scenarier av klimat och vattenhantering. Samhället kan använda resultaten för att möta klimatförändringarna.

Läs hela nyheten här