Det finns en uppfattning i idrottsvärlden att en ökad mängd kroppsfett sänker prestationsförmågan inom många idrotter, även hos elitidrottare som normalt inte har så mycket extrafett. Det finns dock få studier som under kontrollerade förhållanden undersökt om, och varför det blir så. Frågan om kroppsfettinnehållets påverkan på prestationen är relevant också inom hästsporten.

Läs hela nyheten här