Inför 2017 beslutade EU att minska uttaget av torsk i Östersjön, både för yrkes- och fritidsfisket. Kunskapen om fritidsfiskets omfattning är dock bristfällig i Sverige. Sedan i januari utför Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) därför provtagningar i sydvästra Östersjön för att få bättre koll på antalet aktiva fiskare och mängden fisk som tas upp per person.

Läs hela nyheten här