Hur mår de ekosystemtjänster vi får från våra sötvatten?
Sådär, enligt den bedömning som SLU gjort av svenska sjöar och vattendrag och som presenteras i en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
– Det här visar att vi har en utmaning framför oss om vi ska klara framtida dricksvattenförsörjning och kunna producera livsmedel från sjöar och vattendrag, säger Jens Mentzer, utredare på HaV.

Läs hela nyheten här