Lantbruket är på väg in i en ny era, med satelliter och sensorer som styr vår matproduktion. Men Sverige riskerar att halka efter. Flera faktorer hämmar teknikspridningen och etiken kring data är problematisk. Sveriges regering bör driva på för att det digitala lyftet prioriteras, både på hemmaplan och på EU-nivå, skriver ett antal debattörer med koppling till lantbruket, däribland SLU-forskarna Margareta Emanuelson,  Oleksiy Guzhva och Dirk-Jan de Koning på DN Debatt.

Läs hela nyheten här