Sommaren 2018 var ovanligt varm. I större delen av Götaland och Svealand var årets sommar den varmaste som någonsin uppmätts. De höga temperaturerna har också påverkat livet under ytan. Det visar de provfisken som institutionen för akvatiska resurser vid SLU årligen genomför längs Sveriges kuster. I år har arter som gynnas av värme varit talrika, och värmen har gett en skjuts åt abborrens föryngring i många områden. Rekordsommaren ger också ledtrådar till hur fisksamhällena längs kusten kommer att se ut i ett framtida varmare klimat.

Läs hela nyheten här