En järnväg. Ett bostadsområde. En vindkraftspark. När vi bygger nytt försvinner skogar, våtmarker och hagar – livsmiljöer för många arter. Går det att kompensera förlusten av biologisk mångfald genom att restaurera eller skapa livsmiljöer på annan plats? Verktyget ekologisk kompensation används allt flitigare både i Sverige och på andra platser i världen. Men det finns inte vetenskapligt stöd för att det fungerar .

Läs hela nyheten här