Diabetes är ett globalt folkhälsoproblem. Nu inrättar Uppsala universitet i samarbete med SLU ett tvärvetenskapligt forskningscentrum, Uppsala diabetescentrum, för att ta sig an sjukdomen utifrån olika infallsvinklar och för att söka nya sätt att förebygga och behandla diabetes.

Läs hela nyheten här