All användning av antibiotika ökar risken för att skapa resistenta bakterier och måste ske med stor försiktighet. Idag står sjukvård och folkhälsa i fokus för myndigheter och forskningsråd, medan djurhälsan hanteras separat – trots att det är samma problematik. SLU bjuder in till frukostseminarium i Almedalen på onsdag 5 juli klockan 08.15 för att låta politiker, forskare och företrädare för livsmedelsbranschen diskutera frågan.

Läs hela nyheten här